Pārdodot preces, ir jānoformē preču piegādes dokuments un MK noteikumos Nr. 585  Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585) ir noteikts, ka: