Jautājums saistībā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 126.pantu Vienkāršotais nodokļa rēķins – panta 1.daļā (1.-6.punktos) ir minēti rekvizīti un informācija nodokļa rēķinam. Savukārt šī panta 4.daļa nosaka, ka par vienkāršoto nodokļa rēķinu var izmantot kases čeku vai citu dokumentu, kurā nav ietverta šā panta pirmās daļas 3.punktā minētā informācija, ja tas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez PVN ir mazāka par 20 latiem. Izlasot par vienkāršoto nodokļa rēķinu, es saprotu, ka EKA čekā līdz 20 latiem bez PVN ir jābūt 126.panta 1.daļas 4., 5., un 6. punktā minētai informācijai, pretējā gadījumā priekšnodokli nevarēs atskaitīt?