Tā kā grāmatveži ikdienā saskaras ar ļoti daudzām neskaidrībām saistībā ar to, kā ir jāaizpilda kļūdu labojums par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI) un kādos gadījumos šīs ziņas vispār drīkst labot, Maija Grebenko ir sagatavojusi praktisku skaidrojumu – to lasiet šajā publikācijā.