Mums ir neskaidrība par atvaļinājuma naudas norādīšanu “Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām” (paziņojums), kas iesniedzams par 2019. gadu. Darbiniekam bija atvaļinājums no 2018. gada 3. decembra līdz 2019. gada 6. janvārim. Aprēķināta atvaļinājuma nauda par decembri – 610 eiro, par janvāri – 110 eiro. Darbiniekam visa atvaļinājuma nauda izmaksāta 2018. gada 3. decembrī.

Darba devēja ziņojuma “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” (ziņojums) 4. ailē norādīju darba ņēmējam aprēķināto atvaļinājuma naudas samaksu (decembra atskaitē – 610 eiro, janvāra atskaitē – 110 eiro) un 5. ailē attiecīgi aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) no atvaļinājuma naudas, savukārt ziņojuma 8. ailē norādīju visu kopējo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) (decembra atskaitē).

Kā pareizi aizpildīt paziņojumu par 2019. gadu? Ieņēmumu ailē uzrādu 2019. gadā aprēķinātos ieņēmumus, tai skaitā janvāra atvaļinājuma naudu, aprēķinātās VSAOI, neapliekamo minimumu, IIN, kas reāli 2019. gadā ieturēts (bez janvāra atvaļinājuma naudas, jo tas nodoklis iekļauts 2018. gada atskaitēs). Šobrīd Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā izmet kļūdu – laukā “Ieturētais nodoklis” norādītajai vērtībai jābūt lielākai vai vienādai ar 0,2 x “Ienākums, no kura ir aprēķināts nodoklis”. Kā pareizāk rīkoties? Ja uzrādīšu ieņēmumu ailē summu bez janvāra atvaļinājuma naudas, tad būs nesakritības ar ziņojumiem.