Darba devējs iegādājās darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises. Katras polises vērtība ir 240 eiro. Kā pareizi šī polises summa jāuzrāda “Paziņojumā par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)”?