Vai, pamatojoties uz vienošanos par elektroniski sagatavotu dokumentu atzīšanu bez paraksta un saņemšanu elektroniskā veidā, nosakot dokumenta formātu un e-pasta adreses dokumentu sūtīšanai un saņemšanai, klientiem šādā veidā drīkst sūtīt arī pavadzīmes par preču piegādi? Vai šāda pavadzīme atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām?