Vai SIA drīkst par pārdotajām precēm izsniegt stingrās uzskaites kvīti un neizmantot kases aparātu? Mēs esam SIA - pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, un mūsu uzņēmumā par sniegtajiem pakalpojumiem tiek lietotas stingrās uzskaites kvītis saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96) 82.1.3.apakšpunktu. Bet ir uzņēmumi, kas izsniedz stingrās uzskaites kvītis par pārdotajām precēm (piemēram, par auto rezerves daļām 8,72 EUR un PVN 1,83 EUR, kopsumma 10,55 EUR), kvītī nenorādot atsauci uz MK noteikumu Nr.96 punktu un neizsniedzot arī pavadzīmi. Kādos gadījumos drīkst preču realizācijai neizmantot kases aparātu, bet izrakstīt stingrās uzskaites kvītis?