Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums par IIN) 17. panta 5. daļā noteikts, ka algas nodoklis iemaksājams budžetā reizi mēnesī, kad bankā tiek saņemta nauda iedzīvotāju ienākumu izmaksai. Kā izpildīt šo normu, ja:

  • darba algu par decembri visiem darbiniekiem izmaksā 10. janvārī;
  • trim no darba atbrīvotiem darbiniekiem alga tiek izmaksāta atbrīvošanas dienās – 3. janvārī, 14. janvārī un 23. janvārī;
  • atvaļinājuma naudas tiek izmaksātas 15. janvārī, 20. janvārī un 27. janvārī?

Vai tiešām katrreiz budžetā jāiemaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un pēc tam vēl kopējais par mēnesi konkrētam darbiniekam aprēķinātais IIN jānorāda “Ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” par janvāri (alga līdz atvaļinājumam un atvaļinājuma nauda par janvāri) un februāri (janvāra alga pēc atvaļinājuma, kas tiek izmaksāta līdz nākamā mēneša 10. datumam)?