Darbiniekam saimnieciskajām vajadzībām izsniegta uzņēmuma bankas karte. Mēneša beigās tiek izdrukāts bankas konta pārskats, darbinieks iesniedz izdevumu čekus, tiek sagatavots avansa norēķins. Ja čeka summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārsniedz 29 eiro un uz čeka nav uzņēmuma (pircēja) rekvizītu (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), vai šādu čeku var uzskatīt par nodokļa rēķinu atbilstoši PVN regulējošajiem normatīvajiem aktiem?