Man ir jautājums par MK noteikumu Nr.969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi (MK noteikumi Nr.969) 8.2.apakšpunktu, kurā teikts, ka darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti). Līdz šim bija vienkārši - atgriežoties no komandējuma, darbinieks iesniedza lidmašīnas biļetes pasaknīti. Tagad esam kļuvuši ļoti mobili. Kādi apliecinošie dokumenti jāpievieno komandējuma atskaitei, ja apstiprinājums par lidojuma norisi ir elektronisks un visa informācija ir mobilajā tālrunī?