Vai ir nepieciešams grāmatvedības uzskaitē saglabāt bankas termināla čekus par norēķiniem ar bankas maksājumu kartēm? Dienas kopējā realizācijas summa ir pieejama arī Z pārskatā. Vai ir nepieciešams saglabāt bankomāta izsniegtās kvītis par naudas iemaksu? Šī informācija ir pieejama bankas konta izrakstā. Ja grāmatvedības organizācijas dokumentā atrunājam, kur ir iegūstama šī informācija, vai varam iepriekš nosauktās kvītis neuzglabāt?