Ir pieņemts jaunais Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums) un, lasot šo likumu, ir radusies viena neskaidrība. Ja kases čeks tiek izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir lielāka par 100 Ls un kurā nav norādīti visi likuma 125. pantā paredzētie rekvizīti un informācija, vai šādu čeku var izmantot kā PVN nodokļa rēķinu, ja tam pievieno dokumentu, kurā norādīta trūkstošā informācija?