Uz iFinanses.lv lasītāju jautājumiem par attaisnojuma dokumentu – kases čeku – noformēšanu, ņemot vērā pēdējos grozījumus Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas stājās spēkā š.g. 5. aprīlī, atbild LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece Arta Priede.