2019. gada oktobrī konstatējam, ka mūsu partneris nav saņēmis vienu rēķinu no 2019. gada jūlija par transporta pakalpojumu. Partneris pieprasa iepriekšējam rēķinam izrakstīt kredītrēķinu un izrakstīt jaunu rēķinu ar oktobra datumu, pamatojoties uz to, ka likumā “Par grāmatvedību” paredzēts visus grāmatojumus veikt ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc taksācijas perioda. Vai tiešām noklīdušu rēķinu var šādi pārrakstīt?