Vai līgumu var uzskatīt par attaisnojuma dokumentu, uz kā pamata veikt ierakstus grāmatvedības reģistros? Vai visos gadījumos ir nepieciešams rēķins? Sevišķi svarīgs šis jautājums ir gada beigās, kad grāmatvedībā jānorāda visi darījumi neatkarīgi no tā, vai rēķins ir vai nav saņemts.