Daļa no grāmatvežiem grāmatvedības politiku uztver kā slogu un uzskata, ka tā nepieciešama tikai kontrolējošām iestādēm. Patiesībā tā ir izcils palīgs ikdienas darbā un sadarbībā ar kontroles dienestiem un kalpo kā rokasgrāmata jaunajiem grāmatvežiem. Kas ir svarīgākās grāmatvedības politikas sastāvdaļas?

Grāmatvedības politika uzņēmumā darbojas kā:

  • paraugdokuments, parādot, kā uzņēmums ievēro grāmatvedības pamatprincipus, grāmato darījumus, atzīst darījumus, uzskaita specifiskus darījumus;
  • pierādījums darījumu atzīšanas un grāmatošanas kārtībai uzņēmumā. Darījumus var grāmatot dažādi, bet svarīgi, lai ir aprakstīts, kā tas notiek konkrētajā uzņēmumā;
  • ceļvedis un pierādījums revidentiem, ka darījumi tiek vērtēti, ievērojot normatīvo aktu prasības un iekšējo uzskaites un atzīšanas kārtību, kā arī grāmatvedības pamatprincipus. Grāmatvedības likums (GL) nosaka, ka attaisnojošo dokumentu sagatavošanas un aprites kārtība notiek vadītāja noteiktajā kārtībā tā, lai trešā kvalificētā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par darījumiem.