Vai saskaņā ar jauno Grāmatvedības likumu, pārdodot kokmateriālus, pavadzīmē ir obligāti jānorāda kokmateriālu izcelsme? Vai lauksaimniecības zemes attīrīšanas gadījumā par ciršanas apliecinājumu var uzskatīt tās kadastra numuru?