Vai un kā mainījušās prasības preču piegādes dokumentu noformēšanai, stājoties spēkā jaunajam Grāmatvedības likumam un Grāmatvedības kārtošanas noteikumiem? Vai preču pavadzīmes drīkst noformēt elektroniski? Vai tās ir derīgas arī bez paraksta? Pētām jaunās prasības!