Uzņēmums, reģistrēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs Latvijā, sniedz autostāvvietu pakalpojumus, par kuriem klienti apmaksu veic “Carsleep” sistēmā; šo sistēmu uztur Igaunijā reģistrēts PVN maksātājs. Igaunijas uzņēmums izraksta rēķinu Latvijas uzņēmumam par sistēmas izmantošanu, norādot atlīdzību komisijas veidā, un piemēro PVN apgrieztā kārtībā. Kā Latvijas uzņēmumam jāizraksta rēķins, lai saņemtu klientu iemaksātos naudas līdzekļus sistēmā par autostāvvietu izmantošanu?

Šajā situācijā vispirms jāsaprot, kas ir iesaistītās puses sniegtajos un saņemtajos pakalpojumos. Pēc tam – kāda ir katra darījuma apliekamā vērtība un kāds PVN režīms jāpiemēro maksājumam.

Norēķinu sistēma

Konkrētajā situācijā pakalpojuma sniedzējs ir Igaunijas uzņēmums un pakalpojuma saņēmējs – Latvijas PVN maksātājs, autostāvvietu uzturētājs. Darījuma ar PVN apliekamā vērtība ir summa, kuru pakalpojuma sniedzējs saņem kā atlīdzību par norēķinu sistēmas pakalpojumiem – komisijas procenti.

Vai norēķinu sistēmas pakalpojumi ir ar PVN apliekams darījums? Principā, Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 52.panta 1.daļas 21.punkta c) apakšpunkts nosaka, ka finanšu pakalpojumi, kas attiecas uz skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, ir atbrīvoti no PVN, un saskaņā ar PVN likuma 89.panta 5.daļu, par šiem darījumiem PVN apgrieztā kārtībā nav jāaprēķina. Tomēr, lai sniegtu pilnīgu apstiprinājumu, ka konkrētajā gadījumā atbrīvojums piemērojams, būtu vairāk jāpapēta pakalpojumu sniedzēja statuss, tā veiktā darbība, tā reģistrācija finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraugošajās iestādēs.