Covid-19 pandēmijas laikā drīkstēja neparakstīt preču pavadzīmes, lai izsargātos no saslimšanas (šādas izmaiņas bija arī iestrādātas normatīvajos aktos). Vai un kādos gadījumos preču pavadzīmes šobrīd drīkst neparakstīt?

Raksta līdzautore: Dr.oec. Ivita Faituša, SIA “IF Birojs” valdes locekle un galvenā grāmatvede.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kādu dokumentu jāsagatavo par preču iegādi.
  • Vai jāparaksta pavadzīme, ja tā sagatavota elektroniski.
  • Kādas prasības jāievēro attiecībā uz rekvizītu "paraksts", ja preču piegādes attaisnojuma dokuments vienlaicīgi kalpo arī kā preču piegādes dokuments (pavadzīme-rēķins).
  • Kad var neparakstīt pavadzīmi-rēķinu.