Katram uzņēmumam ir pienākums noteiktu laiku glabāt arhīvā grāmatvedības dokumentus. Arhīva uzturēšanu var uzticēt gan uzņēmuma darbiniekam, gan ārpakalpojumu sniedzējam. Arhīvu nepieciešams periodiski pārskatīt un iznīcināt dokumentus, kuriem beidzies uzglabāšanas termiņš.

Lasot rakstu, uzzināsi:

  • Kāds ir grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiks.
  • Kur glabāt grāmatvedības dokumentus papīra un elektroniskā formātā.
  • Kā veikt dokumentu iznīcināšanu (kā atlasīt iznīcināmos dokumentus, kā noformēt aktu par dokumentu iznīcināšanu).