Veicot uzņēmējdarbību, ikviena fiziska vai juridiska persona kaut reizi no darījuma partnera ir saņēmusi vēstuli ar grāmatvedības sagatavotu salīdzināšanas aktu ar lūgumu to apstiprināt. Protams, katra uzņēmēja grāmatvedības sistēma ir sakārtota un pielāgota konkrētai sfērai, un ne visi uzņēmumi apmainās ar salīdzināšanas aktiem par veiktajiem darījumiem, it sevišķi, ja darījumi ir veiksmīgi un kavētu maksājumu nav. Vai grāmatvedības salīdzināšanas aktu sagatavošana un nosūtīšana ir obligāta, un kādēļ tie vispār ir nepieciešami?