Biedrība, kas nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, iznomā savas papildu telpas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kas ir PVN maksātāja. Biedrība izraksta rēķinu par nomas maksu un elektroenerģiju bez PVN. Savukārt elektroenerģijas rēķinu no pakalpojuma sniedzēja (akciju sabiedrības “Sadales tīkls”) biedrība saņem ar PVN. Nomnieks apmaksu veic pa tiešo biedrībai, nevis pakalpojumu sniedzējam. Vai biedrībai jāizraksta rēķins kā starpniekam? Vai faktiskā pakalpojuma sniedzēja piemērotais PVN arī jānorāda biedrības izrakstītajā rēķinā?