Uzņēmums veikalā iegādājās būvmateriālus. Norēķins par tiem tika veikts veikala kasē, saņemot čeku. Kādos gadījumos preču piegādei kā pamatojums der čeks, kādos – pavadzīme?

Atbildē uzzināsi:

  • Kam domāts čeks, kam – pavadzīme.