Lūdzu skaidrot Ministru kabineta noteikumu Nr. 877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi" 21. punktu: Norādījumu par to, kura grāmatvedības konta kredītā un kura konta debetā ierakstāma saimnieciskā darījuma summa (turpmāk – iegrāmatojums), var izdarīt rakstiski uz papīra formā sagatavota attaisnojuma dokumenta vai iekšēja attaisnojuma dokumenta, kas sagatavots, pamatojoties uz viendabīgu attaisnojuma dokumentu kopsavilkuma datiem, vai nodrošinot šā iegrāmatojuma atšifrējumu, ja iegrāmatojumu veic elektroniski, un atbilstoši šim iegrāmatojumam izdarot ierakstus attiecīgajos kontos.

Vai pareizi saprotu – ja grāmatojumus veic datorprogrammā, tad pietiek ar grāmatojuma numuru attaisnojuma dokumentā, kas kalpos kā iegrāmatojuma atšifrējums? Vairs nav prasības obligāti rakstiski atšifrēt visu grāmatojumu uz dokumenta?