Reizi gadā – līdz nākamā gada 1. februārim – Valsts ieņēmumu dienestam ir jāiesniedz paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām. Par kādiem ienākumu veidiem šie paziņojumi jāsniedz un kas tajos jānorāda? Atcerēsimies kopā!