Turpinām š.g. 10. un 22. augustā aizsākto tēmu par grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Šoreiz lasiet par noteikumiem par ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu grāmatvedības uzskaiti un klasifikāciju, grāmatvedības politikas, grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumiem un citiem būtiskiem noteikumiem, kas būtu jāņem vērā, sagatavojot grāmatvedības organizācijas dokumentus.