2011.gada 22.decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (turpmāk – MK noteikumi). MK noteikumi ir papildināti ar prasībām saistībā ar attaisnojuma dokumentiem - kases čekiem un dokumentu kopijām, kas nosūtītas skenētā veidā vai pa faksu - un ar prasībām preču piegādes dokumentiem un to reģisrēšanai. Šajā publikācijā lasiet skaidrojumus par šo grozījumu piemērošanas jautājumiem.