Latvijas uzņēmumam pieder lidmašīna, kuru apkalpo Čehijas uzņēmums – līdz ar to Latvijas uzņēmums veic maksājumus Čehijas uzņēmumam par lidmašīnas apkalpošanu, apdrošināšanu u.tml. Latvijas uzņēmums arī veic procentu un aizdevumu atmaksas maksājumus citam Čehijas uzņēmumam. Vai šajā gadījumā ir jāiesniedz Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (pārskats)?