Sabiedrība nodarbojas ar loteriju organizēšanu. Saņēmusi pasūtījumu loterijas rīkošanai, sabiedrība izraksta rēķinu, kur norādīta summa par pakalpojuma izpildi un arī azartspēļu nodoklis, kas samaksāts par loterijas rīkošanu (ir pieejams rēķins). Pastāv viedoklis, ka azartspēļu nodoklis ir izdevumu kompensācija un nav pielīdzināms ienākumam, tāpēc rēķinā summa ir sadalīta divos ierakstos – par pakalpojumu un azartspēļu nodokļa izdevumu kompensācija, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21% apmērā. Līdz šim rēķinus izrakstījām, piemērojot visam 21% PVN. Kā būtu pareizi?