Kur jāuzrāda izmaksātās dividendes, kas nopelnītas pēc 2018.gada un par kurām ieturēts tikai uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)? Vai Valsts ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām"? Ir ieturēts UIN, bet iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) – nav. Kāds kods jānorāda, lai nerastos problēmas, piemēram, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju? Tāpat arī, lai VID nerastos aizdomas par to, kur ņemti šie līdzekļi, ja dividendes netiek deklarētas, kā tas bija līdz šim.