Sabiedrības klienti ir ārzemnieki - fiziskas personas. Viena persona kā klients vairākas reizes neatkārtojas, līdz ar to veidojas ļoti daudz elektronisko dokumentu. Vai tie visi obligāti ir jāizdrukā? Vai arī šos dokumentus var glabāt elektroniski? Kā veikt grāmatojumus - vai var izdrukāt tikai hronoloģisko žurnālu ar grāmatojumu informāciju?