Informācijas tehnoloģiju piedāvāto risinājumu laikmetā, kad arvien lielāka daļa tehnisko dokumentu sagatavošanas darba tiek īstenota, arvien mazāk izmantojot cilvēkresursus, par ierastu parādību ir kļuvuši elektroniski sagatavoti un patērētājiem vai klientiem izsūtīti rēķini, kuros ietverta piezīme: „Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Īpaši plaši šādu rēķinu sagatavošanu izmanto lielās kompānijas un pakalpojumu sniedzēji, kam mēnesī ir jāsagatavo rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem ļoti lielam klientu skaitam. Lielākajā daļā gadījumu tam ir ekonomisks pamatojums – tūkstošiem rēķinu pašrocīga parakstīšana prasītu neadekvāti lielu darba un laika patēriņu.