Saskaņā ar grozījumiem likuma "Par grāmatvedību" (Likums) 10.panta 2.daļā līdz 1998.gadam (ieskaitot) sagatavotajiem attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem noteiktais glabāšanas laiks ir 75 gadi, bet 1999.gadā un vēlāk sagatavotajiem dokumentiem – 10 gadi. Kā pareizi iznīcināt saarhivētās darbinieku personīgo kontu kartītes par 2000.–2006.gadu, ja atbilstoši Likuma grozījumiem tām decembrī beidzies glabāšanas termiņš (dokumenti sašūti, uzskaitīti un salikti kastēs glabājas uzņēmuma (SIA) arhīvā)? Vai jāsagatavo iznīcināšanas akts? Kā izņemt sašūtās lietas? Ko darīt ar pārējām lietām? Pārkārtot? Kā uzskaites (apraksta) sarakstos norādīt šo dokumentu neesamību arhīvā, ja tie tiks iznīcināti?