Nereti ir tā, ka piegādātājs elektroniski atsūta ieskanētu rēķinu, kas nav e-dokuments, un aktu par darbu izpildi, bet dokumentu oriģināli netiek nosūtīti. Tāpat arī mēs izrakstām rēķinu un aktu par izpildītajiem darbiem, nosūtām klientam pa pastu, bet klients neatsūta parakstītu darbu izpildes aktu, tomēr naudu samaksā. Saņemot apmaksu, mēs saprotam, ka klients ir pieņēmis darbu un nav strīda par to, bet mums nav parakstīts darbu izpildes akts no klienta puses.  Vai ir svarīgi, lai būtu klienta paraksts, ja neviena no pusēm darījumu neapstrīd un norēķini ir veikti.