Vai pieņemšanas – nodošanas akts var kalpot par attaisnojuma dokumentu? Un vai uz tā pamata var izdarīt ierakstus grāmatvedības reģistros? Pirms vairākiem gadiem tika samaksāts avansa maksājums par pakalpojumu, taču rēķins tā arī netika saņemts, un šobrīd nav iespējams to atjaunot, jo konkrētajam uzņēmumam ir nomainījusies grāmatvede un vecie dokumenti nav pieejami. Vai risinājums varētu būt pieņemšanas – nodošanas akta atkārtota sastādīšana?