Eiropas Savienības normatīvais akts – Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (turpmāk – Muitas kodekss) nosaka, ka visām precēm, kuras nodod kādā muitas procedūrā, ir jābūt deklarētām šai muitas procedūrai. Preču uzrādīšana muitas iestādē un muitas deklarācijas iesniegšana norāda uz personas vēlmi attiecīgajām precēm pieteikt muitas procedūru vai režīmu, tādējādi nododot šīs preces tirdzniecībai ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis vai to apritei ārpus ES robežām. Tas ir nostiprināts arī Muitas kodeksā, kur definēts termins muitas deklarācija – darbība, ar kuru persona noteiktajā veidā un kārtībā paziņo par savu vēlmi precēm piemērot noteiktu muitas procedūru. Kā redzams no terminu skaidrojuma, tad muitas deklarācija ES normatīvo aktu izpratnē nav tikai dokuments, bet gan tiek definētā kā darbība.