“LMT” piedāvā pakalpojuma līgumu mobilā telefona nomai/iegādei. SIA “LMT Retail & Logistics” izraksta pavadzīmi par iekārtas pilnu vērtību 720 eiro apmērā, piemērojot pievienotās vērtības nodokli (PVN) reversā kārtībā. Katru mēnesi cita juridiskā persona – SIA “Latvijas Mobilais Telefons” – uz līguma pamata izraksta rēķinu par iekārtas nomas maksu, piemērojot PVN 21% apmērā. Vai pavadzīme ir jāuzrāda grāmatvedībā un jādeklarē PVN reverss attiecīgajā mēnesī? Vai iekārtu uzskaitīt kā pamatlīdzekli (grāmatvedības politika to paredz) un rēķināt nolietojumu?