Kā grāmatvedības uzskaitē jāatspoguļo uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem, ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikumus Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (MK noteikumi Nr.775)? Kādi grāmatojumi jāveic, norēķinoties par uzkrātajām summām? Kā uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem jāatspoguļo uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijā par 2016.gadu? Kā rīkoties ar iepriekš UIN deklarācijā izveidotiem uzkrājumiem, ja par tiem UIN deklarācijā bija palielināts apliekamais ienākums?