Kā pareizi veikt gaļas liellopu ganāmpulka un tā izmaksu uzskaiti zemnieku saimniecībā? Grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā.