Zemnieku saimniecība (ZS) kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Iespējams, šogad tiks pārsniegts 300 000 eiro ieņēmumu slieksnis. Pirmais jautājums ir – vai, nosakot  ieņēmumu slieksni, jāņem vērā arī saņemtās subsīdijas? Un otrais – ja saimniecībai jāpāriet uz divkāršā ieraksta grāmatvedību, kā šis process notiek? Kā šādā gadījumā ZS īpašnieks var izņemt naudu savām vajadzībām?

Grāmatvedības likuma 10.panta 3.daļā ir noteiktas personas, kurām grāmatvedību ir atļauts kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā. ZS vienkāršā ieraksta grāmatvedība ir atļauta, ja apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā nepārsniedz 300 000 eiro. Atslēgas vārdi šajā gadījumā ir "no saimnieciskajiem darījumiem". Saimnieciskā darījuma jēdziena skaidrojums likumā ir šāds – tas ir jebkurš tiesisks darījums (Civillikuma izpratnē), kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma saistībās vai mantas stāvoklī. Tātad šajā gadījumā nav runa par ieņēmumiem, kurus iekļauj neto apgrozījumā, bet arī jebkuriem citiem. Tātad saņemtie atbalsta maksājumi (subsīdijas) arī tiek ieskaitīti ieņēmumos, nosakot 300 000 eiro robežu.