Vēlos precizēt, kurā pārskata periodā iekļaujami ieņēmumi par saņemto grantu, ja pieteikums grantam ir par 2021. gada oktobri, bet atbalsts ieskaitīts norēķinu kontā 2022. gada janvārī? Dažādās publikācijās ir pausta atšķirīga informācija, piemēram, no publikācijas "2021. gada pārskats – par būtisko(iFinanses, 17.01.2022.) saprotu, ka ieņēmumi jāatspoguļo saņemšanas datumā, proti, 2022. gadā. Bet pagājušā gada publikācijā "Grants grāmatvedībā un gada pārskatā" (iFinanses, 24.03.2021.) teikts, kā saprotu, ka ieņēmumi jāatspoguļo mēnesī, par kuru pieprasīts grants, tātad 2021. gadā. Kā tad būtu pareizi?