Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) Pārejas noteikumos paredzēts, ka 2018. un 2019.taksācijas gadā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs var nepiemērot 20% MUN likmi apgrozījuma ierobežojuma pārsniegumam līdz 52 000 EUR, ja MUN maksātāja pirmstaksācijas gada apgrozījums vai tā gada apgrozījums, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, pārsniedza 40 000 EUR. Vai varētu lūdzu ar piemēru paskaidrot, kā saprotams šis punkts?