Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs ir saņēmis Covid-19 grantu. Vai uzņēmumam ir tiesības šo grantu iekļaut kopējā apgrozījumā, ja no tā tiek aprēķināti nodokļi un bruto darba algu kopsumma? Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) noteikts, ka atbalsts jāiekļauj apgrozījumā. Vai Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" 4.1 un 4.3 punkta nosacījumi piemērojami arī granta apmēra aprēķināšanai? Būtībā šie punkti paredz apgrozījuma krituma noteikšanu, lai varētu konstatēt, vai uzņēmums kvalificējas atbalstam vai nē, nevis to, vai iepriekš iegūtais atbalsts ir jāiekļauj kopējā apgrozījumā.