Mikrouzņēmums maksā mikrouzņēmumu nodokli (MUN), kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un iesniedz gada pārskatu. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) neto apgrozījumā uzrāda uzņēmuma ieņēmumus un tos apliek ar MUN 15% apmērā.

PZA postenī “Pārējie ieņēmumi” uzrāda no Nodarbinātības valsts aģentūras saņemtās dotācijas, Lauku atbalsta dienesta atbalsta summas vai apdrošināšanas prēmijas. Vai šiem ienākumiem arī jāpiemēro MUN? Mūsuprāt, šāda veida atbalsts ir uzskatāms par uzņēmuma ienākumiem, nevis ieņēmumiem.

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma (MUN likums) 1. panta 1. punktā ir minēts, ka apgrozījums ir mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi. Savukārt MUN likuma 5. panta 2. punktā noteikts, ka ar mikrouzņēmumu nodokli tiek aplikts mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījums.