Ja uzņēmums – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs - ar kreditoru noslēdz vienošanās līgumu par daļēju kredīta atmaksu un saistību izbeigšanos, vai neatmaksātā kredīta daļa ir apliekama ar MUN?