Ar kādiem nodokļiem jāapliek dividendes vienīgajam īpašniekam par 2021. gadu, ko  aprēķinās 2022. gadā, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) 2021. gadā bija mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, bet no 2022. gada 1. janvāra automātiski kļuva par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju? Vai tām vēl papildus būs jāpiemēro UIN, neskatoties uz to, ka no visa apgrozījuma ir jau samaksāts MUN 25% apmērā?