Uzņēmumam ir noslēgts Naudas pārvaldes līgums ar saistīto uzņēmumu. Līguma ietvaros noslēgta speciāla vienošanās ar banku. Uzņēmumam ir noteikts bezskaidras naudas atlikuma limits kontā. Gadījumos, kad konta atlikums nesasniedz noteikto limitu, konts tiek papildināts līdz noteiktai summai vai otrādi – kreditēts līdz noteiktai summai. Grāmatvedības uzskaitē summas ir atspoguļotas bilances aktīvā kā atvērtais depozīts. Vai tāda veida darījumi ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN)?