Šajā rakstā tiks izskatīts, kādas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saistības Latvijā var rasties ārvalstniekiem – uzņēmumiem (komercsabiedrībām) un citām personām – nerezidentiem, saskaroties ar Latvijā esoša īpašuma izmantošanu. Tāpat arī tiek apskatīti jautājumi, kas skar atlīdzību par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu.