Uzņēmums ar namu apsaimniekotāju noslēdz līgumu par 50 autostāvvietu nomu. 3 autostāvvietas ir paredzētas uzņēmuma automašīnām, 47 autostāvvietas – uzņēmuma darbiniekiem, kuriem ir automašīnas. Vai stāvvietu, ko izmanto darbinieki, izdevumi ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi vai darbinieka gūtais labums? Varbūt, precizējot iekšējās kārtības noteikumus vai iekļaujot atsevišķu punktu darba līgumā, ir iespējams šos izdevumus grāmatot kā transporta izdevumus / biroja izdevumus?